top of page

תחומי טיפול

___¿_¢_צ _פ_¬___¬_ק_ץ_¬ _פ_ש_£_ף (148).jpg
ריפוי בעיסוק

לילדים, ישנם עיסוקים הנדרשים מהם במהלך חיי היום יום: אכילה, לבוש, למידה, ציור, כתיבה, משחק, השתתפות חברתית ועוד.

 

המטרה העיקרית בטיפולי ריפוי בעיסוק היא לתרגל מיומנויות ולסייע לילד ולילדה  להיות שותפים פעילים במגוון עיסוקים משמעותיים עבורם.

קלינאות תקשורת

ילדים יכולים לתקשר ולהביע עצמם בדרכים שונות עם בני משפחותיהם ובני גילם.

 

מטרת הטיפול של קלינאיות תקשורת היא לספק כלים ומיומנויות אשר מקדמים הבעה והבנה של שפה ותקשורת, כמו גם אכילה ובליעה.

Looking Out the Window
Child Model
טיפול רגשי

ילדים מתמודדים עם סיטואציות רגשיות שונות  במהלך חייהם.   הכלים שיש ברשותם להתמודדות אינם   מגובשים דיים. חלק מהילדים מסיבות שונות, זקוקים לעזרה וסביבה בטוחה על מנת לצלוח את אתגרי הילדות.

 

מטרת הטיפול העיקרית היא הבנת החוויות הרגשיות והקונפליקטים שחווים הילדים, באמצעות כלים שונים כדוגמת מוזיקה, אומנות, משחק, תנועה ודיבור.

Happy Family
הדרכת הורים

המשפחה היא הסביבה הקרובה והחשובה ביותר בה האדם גדל ומתפתח. ההורים הם המפתח להפיכת   הסביבה הזו ליציבה ומקדמת.
 

המטרה העיקרית במפגשי הדרכת הורים היא ליווי ומתן מענה מקצועי ורגיש לשאלות ולקשיים המתעוררים סביב ההורות והאתגרים שהיא מזמנת.

  

bottom of page